Új eredmények a szlovák nemzeti mozgalom történetéről

Demmel József  kollégánk friss tanulmányában Jancsovics István szarvasi evangélikus lelkész 1848-ban megjelent Új magyar-szláv és szláv-magyar szótárának, az első szlovák-magyar kétnyelvű szótárnak kiadástörténetét olvashatjuk. Jancsovicsot ugyanis gyakran vádolják magyarosító törekvésekkel, s szótárában is büszkén hirdette, hogy a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg. A kötet előfizetési listáit elemezve azonban kiderül, hogy nem magyar tudományos vagy politikai körök, hanem a szlovák nemzeti mozgalom hálózatai álltak a megjelenés mögött, annyira, hogy az előfizetéseket valójában nem is a szerző, hanem a szlovák nemzeti mozgalom vezetője, Ludovít Stúr gyűjtötte.

Stúr emlékmű, Modra, (Modor) Csehszlovákia, 1965. Forrás: Fortepan/Karabélyos Péter 

Az előfizetési lista mindazonáltal arra is alkalmas volt, hogy a szlovák nemzeti mozgalom társadalmi hálózatát minden korábbinál pontosabban mutassa be. Jól látható például, hogy a mozgalomban ekkor még marginálisnak tűnő szlovák katolikus értelmiség, illetve  a szlovák anyanyelvű nemesség az eddig sejtettnél jóval nagyobb szerepet játszott már 1848-ban is a mozgalomban.

Az is kiderült, hogy a fiatal szlovák értelmiség cseh kapcsolatai eddigre már jelentősen meglazultak, ellenben az is, hogy ekkor nem Pozsony, nem is Turócszentmárton, hanem Besztercebánya volt a szlovák nemzeti mozgalom legfontosabb központja.

Reklám 1907-ből, Forrás: Fortepan/Kachelmann Róbert