Szellem és jellem – John Lukacs 100.

Az NKE John Lukacs Intézete és a Habsburg Ottó Alapítvány szervezésében 2024. január 31-én került sor a neves történész és író tiszteletére tartott konferenciára, amelyen intézetünk vezetője, Hatos Pál tartotta az egyik bevezető előadást.

Mint a szervezők írták: a magyar származású, de karriert az Egyesült Államokban befutó John Lukacs (1924-2019) történészprofesszor és író a bő hat évtizedes pályafutása során történészek számos generációját tanította és inspirálta. Életműve a politika- és diplomáciatörténettől a történetfilozófiáról, a történész szerepéről vagy éppen a megismerés korlátairól elmélkedő értekezésekig terjed, de Lukacs jelentős szerepet játszott a háború utáni amerikai intellektuális konzervativizmus megformálásában is.

417471057_1000567238298993_7805496613799914937_n.jpgA Fotók: a Habsburg Ottó Alapítvány Facebook-oldala

A konferencia előadói annak a felkérésnek tettek eleget, hogy válaszokat keressenek a professzor életműve és hatása kapcsán a következő kérdésekre:

Lukacs és az őt körülvevő tudományos és közéleti szereplők hogyan befolyásolták az amerikai (és európai) történelem- és politikaszemléletet; Lukács és társai miként hatottak a hidegháború eseményeit értelmezni kívánó tudományos kutatásra; s végül: munkásságuk mennyiben szolgálhat inspirációul a mai politikai gondolkodás és gyakorlat számára. 

A konferenciáról készült beszámoló itt olvasható.