Balázs Eszter

Végzettség: történelem szak (ELTE BTK), francia szak (ELTE BTK), co-tutelle PhD (ELTE BTK, Atelier – EHESS, Párizs)

Kutatási terület: az első világháború története, Magyarország és Európa kultúrtörténete (19-20. század), magyar és európai értelmiségtörténet (19-20. század), médiatörténet, az irodalom és a képzőművészetek társadalomtörténete

Publikációs lista: MTMT

Kapcsolatbalazs.eszter@uni-nke.hu

 

Balázs Eszter, történész. Pályáját a Politikatörténeti Intézetben kezdte, majd 2009 és 2022 között a Kodolányi János Főiskola (2019 óta Egyetem) Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén tanított főiskolai, majd egyetemi docensként. Francia-történelem szakon végezett az ELTE BTK-án 1995-ben és 1997-ben. Ezt követően a párizsi EHESS-en francia nyelvű -és a CEU-n angol nyelvű mesterképzést folytatott. Doktori fokozatát a párizsi EHESS és az ELTE co-tutelle közös doktori programjának elvégzése után 2008-ban védte meg franciául az EHESS-en kiváló eredménnyel (très honorable avec félicitations du jury). A doktori dolgozat a Nyugat folyóirat értelmiségképéről és közéleti vitáiról szól az első világháborút megelőző időszakra vonatkozóan. 2014 és 2018 között az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasaként az első világháború alatti hazai szellemi életet kutatta. Kutatómunkája elvégzéséért 2019-ben Bolyai Emléklapot kapott. 2017-2022 között a Kassák Múzeum kutatócsoportját vezette Kassák Lajos avantgárd folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben, 1915-1928 címmel (K-120779. sz NKFI-projekt). A projekt, amely során Kassák közép-európai kapcsolatai, a régiós avantgárd kölcsönhatások is bemutatásra kerültek, 2022-ben kiváló minősítést kapott. Két monografikus könyve, egy társszerzővel írott könyve, öt általa szerkesztett tanulmánykötet, és ezeken kívül több mint 60 tudományos publikációja jelent meg magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben, magyar, angol, francia és cseh nyelven. A közelmúltban jelent meg a Mars és Apolló közt. Írók és más értelmiségiek az első világháborúban című monográfiája. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontja Közép-Európa Intézetének 2022. júliusától a főmunkatársa.

Kiemelt publikációk:

1.       Mars és Apolló közt. Írók és más értelmiségiek az első világháborúban. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum, 2021, 286 p.

2.       „Az intellektualitás vezérei”. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról. Napvilág, Budapest, 2009, 364 p.

3.       Phil Casoar – Eszter Balázs: Les Héros de Budapest. Les Arènes, Paris, 2006, 251 p. Megjelent magyarul: Balázs Eszter – Phil Casoar: Budapest hősei. Ford. Molnár Zsófia, Scolar – Vince, Budapest, 2016, 257 p.

4.       Eszter Balázs – Clara Royer (dir.): Le Culte des Héros en Europe centrale (1880-1945), Études et travaux. Eur’ORBEM éd., Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane, Paris–Sorbonne, 2019. (e-book) 

5.       Eszter Balázs – Edit Sasvári – Pál Merse Szeredi (eds.): Art in Action. Lajos Kassák’s Avant–Garde Journals from A Tett to Dokumentum (1915–1927). Avant–Garde and its Journals 3, Petőfi Literary Museum – Kassák Museum, Kassák Foundation, Budapest, 2017. 

6.       Stratégies mémorielles par rapport à la révolution de 1918 dans la Hongrie de l’entre-deux-guerres, Mémoires et usages de 1918 dans l’Europe médiane, sous la dir. d’Antoine Mares, Paris, Institut d’études slaves, Coll. historique Institut d’études slaves LVII, 2020, 59-76.

7.       Entre débat et combat. Pratiques et représentations du duel chez les écrivains de la revue moderniste Nyugat au début du XXe  siècle. In Eszter Balázs – Clara Royer (dir.): Le Culte des Héros en Europe centrale (1880-1945). Études et travaux. Eur’ORBEM éd., Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane, Paris–Sorbonne (e-book), 2019, 229-270.

8.       The Image of the Jewish Soldier-Intellectual in Múlt és Jövő, the Hungarian Review Promoting Jewish Cultural Renaissance (1914–1918). In Gerald Lamprecht – Eleonore Lappin-Eppel – Ulrich Wyrwa (eds.): Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe. The Remembrance of World War I from a Jewish Perspective, Böhlau Verlag, Wien, 2019, 121-144.

9.       The Intellectual’s Body in War: Hungarian Writers’ Cases in World War I. In Tomasz Pudłocki – Kamil Ruszała (eds.): Intellectuals and World War I. A Central European Perspective, Krakow, Jagiellonian University Press, 2018, 93-110.

10.    Vizuális kultúra Európában az első világháború idején. In Róka Enikő – Szücs György (szerk.): Művészet és művészek az első világháborúban. Vaszary Villa – MNG, Balatonfüred – Budapest, 2014, 11–26.