Balogh Róbert

Végzettség: történelem MA (Debreceni Egyetem), politológia MA (Debreceni Egyetem)

Kutatási terület: antropocén történetírás, környezettörténet, erdészettörténet, az élelmiszer-ellátás története

Publikációk: mtmt

Kapcsolat: rbalogh215@gmail.com

Intézeti kutatások: Az antropocén korszak kialakulásának regionális történeti okai és hatásai az erdők és az élelmiszer-ellátás tükrében

 

Balogh Róbert a Debreceni Egyetem Történeti és Néprajzi Doktori Iskolájának doktorandusza. A jelenlegi ökológiai és klímaválság három kulcsfontosságú tényezőjét, az erdőterületek kiterjedésének és tájképének változását, az élelmiszer-hiányra adott válaszokat, valamint a tejtermékek ellátási láncolatának 19-20. századi változását kutatja a Kárpát-medence, Olaszország, valamint a gyarmati Dél-Ázsia egyes területeinek példáin. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézetében működő, az NKFIH által finanszírozott, tájképtörténeti kutatócsoport tagja.

 

Kiemelt publikációk:

  1. A történettudomány válsága és haszna az antropocén témák tükrében: egyenlőtlenség, hatalom, világrendszer, ellenállás és deep history: Bonneuil és Fressoz: The Shock of the Anthropocene; Lewis és Maslin: The Human Planet. In FORDULAT 2019 :1. pp. 269-275, 2019.
  2. Was There a Socialist Type of Anthropocene During the Cold War?: Science, Economy, and the History of the Poplar Species in Hungary, 1945–1975. In HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 7: 3pp. 594-622. 2018.
  3. Éhezés, élelmezés és modernitás a gyarmati Indiában. In VILÁGTÖRTÉNET 8 (40):4 pp. 633-650, 2018.
  4. Dezső, a diktátor. Élelmiszerellátás és a vidék-város viszony a második világháború után: A tisztántúli sertésgazdaság példája. In: Bartha, Eszter; Bezsenyi, Tamás (szerk.) Egy másik Kelet-Európa: Munkás-és társadalomtörténeti tanulmányok Mark Pittaway emlékére, Budapest, Magyarország: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, pp. 173-193, 2017.
  5. Város, fa és modernitás Debrecenben 1880-1920. In URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 10-11. pp. 33-70. 38 p., 2017.
  6. Az Országos Erdészeti Egyesület története a 19-20. században. Közösség, érdekképviselet és az erdőkről alkotott elképzelések a modernitás korában. In: Sárvári, János (szerk.) Országos Erdészeti Egyesület Almanach I, Budapest, Magyarország : Országos Erdészeti Egyesület, pp. 22-135, 2017.