Balogh Róbert

Végzettség: történelem MA (Debreceni Egyetem), politológia MA (Debreceni Egyetem)

Kutatási terület: antropocén történetírás, környezettörténet, erdészettörténet, az élelmiszer-ellátás története

Publikációk: mtmt

Kapcsolat: balogh.robert@uni-nke.hu

Intézeti kutatások: Az antropocén korszak kialakulásának sajátos történeti okai Közép-Európában

 

Balogh Róbert a Debreceni Egyetem Történeti és Néprajzi Doktori Iskolájának doktorandusza. A jelenlegi ökológiai és klímaválság három kulcsfontosságú tényezőjét, az erdőterületek kiterjedésének és tájképének változását, az élelmiszer-hiányra adott válaszokat, valamint a tejtermékek ellátási láncolatának 19-20. századi változását kutatja a Kárpát-medence, valamint a gyarmati Dél-Ázsia egyes területeinek példáin. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézetében működő, az NKFIH által finanszírozott, tájképtörténeti kutatócsoport tagja.

 

Kiemelt publikációk:

  1. „Köszönömszépenaczipőt”: A második világháború utáni Magyarország a budapesti UNRRA-misszió iratainak tükrében. Múltunk - Politikatörténeti folyóirat 2021: 1 pp. 54-92. 

  2. Kárpát-medencei antropocén történelem: Erdők, legelők és társadalom Szatmár vármegye keleti területein, 1880-1919. In: Kern, Z; Demeter, G; Pinke, Zs; Romhányi, B; Bíró, L; Vadas, A (szerk.) Környezettörténet 3. Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont pp. 95-123.  2021.

  3. Feeding Workers in Colonial India 1919–1947. In: Dogra, Sakshi; Sharma, Kanika; Malhotra, Simi (szerk.) Food Culture Studies in India. Springer, Singapore pp. 119-137. 2021. 

  4. Balogh, Róbert -  Homor, Péter  - Tóth-Bartos, András  - Ásványi, Szabolcs: Trianon hatásai a magyar erdőgazdálkodásra: Veszteségek és átalakulás. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. 2020.

  5. Anthropocene. In: Scott, Romaniuk; Manish, Thapa; Péter, Marton (szerk.) The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Cham, Palgrave Macmillan pp. 1-8. 2020

  6. Was There a Socialist Type of Anthropocene During the Cold War?: Science, Economy, and the History of the Poplar Species in Hungary, 1945–1975. In: Hungarian Historical Review 7: 3. pp. 594-622. 2018.