Balogh Róbert

Végzettség:  történelem PhD (Debreceni Egyetem), történelem MA (Debreceni Egyetem), politológia MA (Debreceni Egyetem)

Kutatási terület: antropocén történetírás, környezettörténet, erdészettörténet, az élelmiszer-ellátás története

Publikációk: mtmt

Kapcsolat: balogh.robert@uni-nke.hu

Intézeti kutatások: Az antropocén korszak kialakulásának sajátos történeti okai Közép-Európában

Balogh Róbert 2022-ben a Debreceni Egyetem Történeti és Néprajzi Doktori Iskolájában védte meg doktori disszertációját. A jelenlegi ökológiai válság három kulcsfontosságú tényezőjét, az erdőgazdálkodás történetét, az élelemiszer-ellátás 19-20. századi problémáit és az enegiatermelés 20. századi történetét kutatja a Kárpát-medence, valamint a gyarmati Dél-Ázsia egyes területeinek példáin. 

Kiemelt publikációk:

  1. 2002 - A tudományos közösség félsivatagként tekint a Homokhátságra: A globális klímaváltozás Magyarországra tett hatása In: Varga, Bálint; Laczó, Ferenc (szerk.) Magyarország globális története 1869-2022. Budapest: Corvina Kiadó pp. 431-435.

  2. A Kárpát-medence fogalom jelentősége az antropocén korszak szempontjából: Válságtudat és antropogén tájátalakítás, 1910-1945. In: Demeter, Gábor; Kövér, György; Pogány, Ágnes; Weisz, Boglárka; Draskóczy, István; Gaucsík, István; Kaposi, Zoltán; Simon, Zsolt; Somorjai, Szabolcs; Szántay, Antal; Tózsa-Rigó, Attila (szerk.) Környezettörténet – Historiográfia. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2021. Budapest: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Hajnal István Alapítvány 

  3. A "másodlagos természet" formálódása az erdészettörténet tükrében.: Jogi kategóriák, professzionalizáció és tájátalakítás kapcsolata Magyarországon Trianon előtt és után Múltunk - Politikatörténeti folyóirat 2021 : 2 pp. 73-100.

  4. „Köszönömszépenaczipőt”: A második világháború utáni Magyarország a budapesti UNRRA-misszió iratainak tükrében. Múltunk - Politikatörténeti folyóirat 2021: 1 pp. 54-92. 

  5. Kárpát-medencei antropocén történelem: Erdők, legelők és társadalom Szatmár vármegye keleti területein, 1880-1919. In: Kern, Z; Demeter, G; Pinke, Zs; Romhányi, B; Bíró, L; Vadas, A (szerk.) Környezettörténet 3. Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021. pp. 95-123. 

  6. Feeding Workers in Colonial India 1919–1947. In: Dogra, Sakshi; Sharma, Kanika; Malhotra, Simi (szerk.) Food Culture Studies in India. Singapore: Springer, 2021. pp. 119-137.  

  7. Balogh, Róbert -  Homor, Péter  - Tóth-Bartos, András  - Ásványi, Szabolcs: Trianon hatásai a magyar erdőgazdálkodásra: Veszteségek és átalakulás. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. 2020.

  8. Anthropocene. In: Scott, Romaniuk; Manish, Thapa; Péter, Marton (szerk.) The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. pp. 1-8.

  9. Was There a Socialist Type of Anthropocene During the Cold War?: Science, Economy, and the History of the Poplar Species in Hungary, 1945–1975. In: Hungarian Historical Review 7: 3. pp. 594-622. 2018.