Demmel József

Végzettség: történelem szak (ELTE BTK), történettudomány PhD (ELTE BTK) 

Kutatási terület: szlovák-magyar kapcsolatok 1920 előtt, a szlovák társadalom Magyarországon a 19-20. században

Publikációk: mtmt

Kapcsolat: demmel.jozsef@uni-nke.hu

Intézeti kutatások: a szlovák-magyar együttélés modern kezdeteinek történeti problémái

Demmel József doktori fokozatát 2012-ben szerezte az ELTE BTK-n. 2006-tól 2009-ig a Sic Itur ad Astra – Fiatal Történészek folyóiratának szerkesztője, 2011-től a Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság tagja, 2011 és 2021 között a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének, 2017-től a Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézetének a tudományos munkatársa. A Kor/ridor Szlovák-magyar Történeti Folyóirat és a Kor/ridor könyvsorozat alapító szerkesztője.

Kiemelt publikációk:

1. Demmel, József: „Ľudožrút“ na Hornom Uhorsku. Príbeh Bélu Grünwalda. Bratislava, HÚ SAV – VEDA, 2020. 288. o.

2. Demmel József: Szörnyeteg a Felvidéken. Grünwald Béla és a szlovák–magyar kapcsolatok a dualizmuskori Magyarországon. Budapest, Ráció, 2020. 272. o.

3. Demmel, József – Žiláková, Mária (eds.): „Mať volá”? Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Békešská Čaba, VÚSM, 2018. 292. o.

4. Demmel, József: Panslávi v kaštieli. Životná dráha Jozefa Justha a neznámy príbeh slovenského národného hnutia. Bratislava, Kalligram, 2016. (Második kiadás: 2017) 240. o.

5. Demmel József: Magyar haza, szlovák nemzet. Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon (1860-1872) Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016. 272. o.

6. Demmel, József: Ľudovít Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí. Bratislava, Kalligram, 2015. (Második kiadás: 2017). 368. o.

7. Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József Turóc megyei alispán és a szlováknyelvű magyar nemesség elfeledett története. Kalligram, Pozsony, 2014. 284. o.

8. Demmel József: A kettős identitás ára. A békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban. Békéscsaba, Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete, 2014. (Második kiadás: 2019) 164. o.

9. Demmel József: A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. Kalligram, Pozsony, 2011. 376. o.

10. Demmel József: „… egész Szlovákia elfért egy tutajon…” Tanulmányok a szlovák történelemről a 19. századi Magyarországon. Pozsony, Kalligram, 2009. 244. o.