Lukács B. György

Végzettség: történelem szak (ELTE BTK), 19. és 20. századi kelet-európai történelem PhD (ELTE BTK)

Kutatási terület: a szlovének és a horvátok XX. századi története; Jugoszlávia 1945 utáni története

Publikációk: mtmt 

Kapcsolat: lukacs.gyorgy@uni-nke.hu

Intézeti kutatások: Horvátország és Szlovénia 1989 után; a Muravidék története

 
Lukács B. György az ELTE BTK Doktori Iskolája 19. és 20. századi kelet-európai történelem doktori programon szerzett PhD fokozatot 2015-ben. Kutatási területei a szlovének és a horvátok XX. századi története, a jugoszláv állam reformja a XX. század hatvanas-hetvenes éveiben.

 

Kiemelt publikációk:

  1. Kollektivizálás a szocialista Jugoszláviában (1949-1953). In: Horváth Sándor – Ö. Kovács József (szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015.
  2. 1966-1971 – „Horvátország tavasza”. In: Világtörténet 8. (40.) évfolyam 2018/3.
  3. „Edvard Kocbek – Egy szlovén keresztényszocialista vizionárius”. In: Lukács István – Majoros István (szerk.): Közép-európai arcképcsarnok. 20. század, Új– és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, ELTE, Budapest, 2018.
  4. A második világháborút követő tömeggyilkosságok szlovén áldozatai. A tudományos kutatások és a historiográfia eddigi eredményei. In: Hornyák Árpád – Bíró László (szerk.): Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941-1948: Történelem és emlékezet, Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2016.
  5. A szlovén domobránok és a második világháborút követő leszámolások a historiográfia tükrében. In: Juhász József (szerk.): Kelet-európai sorsfordulók: Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére. Budapest, L'Harmattan; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2016.
  6. Muszlimok a szocialista Jugoszláviában. Út a nemzeti elismerés felé (1945-1971). In: Bárdosi Vilmos (főszerk.), Faragó Gábor, Háda Béla, Koncz István, Krajczár Melinda, Schmid Róbert (szerk.): Tanulmányok: Történelemtudományi Doktori Iskola. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2012.
  7. A horvát politikai emigráció és a horvát tavasz. Pro Minoritate, 2012 (2) 69-80. (2012)
  8. The Slovenian Path Of Post-Communist Transition. In: Csaplár-Degovics Krisztián, Mitrovits Miklós, Zahorán Csaba (szerk.): After Twenty Years: Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. OEZ Berlin-Verlag, 2010.
  9. Agrárreform Horvátországban 1945-1948 között. Világtörténet 2009:(1-2) pp. 64-73. (2009)
  10. Horvátország, 1971: viták a horvát tavasz körül. In: Szalai László (szerk.): A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. Budapest, L'Harmattan, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2013.