Mitrovits Miklós

Végzettség: történelem szak (ELTE BTK), lengyel szak (PPKE BTK), 19. és 20. századi kelet-európai történelem PhD (ELTE BTK)

Kutatási terület: Közép-Európa 20. századi története, Lengyelország története, magyar-lengyel kapcsolatok, visegrádi négyek

Publikációk: mtmt

Kapcsolat: mitrovits.miklos[at]uni-nke.hu

Intézeti kutatások: Közép-Európai ellenzéki mozgalmak a 20. század hetvenes–nyolcvanas éveiben; Lengyelország 1989 után

 
Mitrovits Miklós az ELTE BTK Doktori Iskolája 19. és 20. századi kelet-európai történelem doktori programon szerzett PhD fokozatot 2009-ben. Kutatási területei Közép-Európa 20. századi története, a magyar–lengyel történelmi kapcsolatok és a visegrádi négyek története. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.

 

Kiemelt publikációk:

  1. Mitrovits Miklós: Lengyel–magyar “két jó barát”. A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957–1987. Budapest, Napvilág Kiadó, 2014
  2. Mitrovits Miklós: A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika (1980–1981). Budapest, Napvilág Kiadó, 2010.
  3. Bencsik Péter–Mitrovits Miklós: „A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. Budapest, MTA BTK TTI, 2018
  4. Kovács István–Mitrovits Miklós: Magyar emlékek Lengyelországban. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2017
  5. Mitrovits, Miklós (szerk.): Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka Budapest, Rézbong, 2018
  6. Mitrovits Miklós (szerk.): Sztálin árnyékában: A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába (1944–1948) Budapest, Országház Könyvkiadó, 2018
  7. After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Eds.: Krisztian Csaplar-Degovics–Miklós Mitrovits–Csaba Zahoran. Berlin, OEZ Berlin-Verlag, 2010
  8. Tibor Gerencsér–Marcin Grad–Miklós Mitrovits: Flaga węgierska nad Wisłą Z dziejów placówki dyplomatycznej Węgier w Warszawie.. Warszawa, Most, 2017
  9. Mitrovits Miklós: Együtt vagy külön utakon a szocializmushoz? A desztalinizáció első szakasza Kelet-Közép-Európában. Századok, 148. évf. (2014) 1. sz. 91–115.
  10. Mitrovits Miklós: Út a katonai intervencióhoz. A prágai tavasz és a magyar pártvezetés. Világtörténet, 8 (2018) 3. sz. 415–443.