Szeghy-Gayer Veronika

Végzettség: történelem szak (ELTE BTK), olasz nyelv és irodalom szak (ELTE BTK)

Kutatási terület: interetnikus kapcsolatok, Szlovákia története, 19-20. századi társadalomtörténet

Publikációk: mtmt

Kapcsolat: szeghy.veronika@uni-nke.hu

Intézeti kutatások: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a helyi impériumváltások a mai Szlovákia területén, emlékezetpolitika és a helyi társadalmak viszonya Szlovákiában 1989 után

Szeghy-Gayer Veronika az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD-fokozatot 2016-ban. Kutatási területei Szlovákia története, interetnikus kapcsolatok, valamint 19-20. századi társadalomtörténet. A Szlovák Tudományos Akadémia Társadalom- és Pszichológiatudományi Központ Társadalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében működő Trianon 100 Lendület kutatócsoport tagja.

 

Kiemelt publikációk:

  1. Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2016.
  2. Szeghy-Gayer Veronika: Civilek elleni erőszak Kassán. Az első csehszlovák megszállás hónapjai (1918. december - 1919. június). In: Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva (szerk.) Terror 1918-1919. Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Budapest: Jaffa Kiadó, 2019. pp. 53-83.
  3. Szeghy-Gayer Veronika: Jewish War Memory as a Local Community Building Project – the Heroes’ Memorial in Prešov, Slovakia. In: Gerald, Lamprecht; Eleonore, Lappin-Eppel; Ulrich, Wyrwa (szerk.) Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe : The Remembrance of World War I from a Jewish Perspective. Wien: Böhlau Verlag, (2019) pp. 351-370.
  4. Szeghy-Gayer Veronika: Államfordulat és az újrastruktúrálódó helyi elit Bártfán (1918-1919). In: SZÁZADOK 152 (2018) 6. sz, 1215-1236.
  5. Szeghy-Gayer Veronika: Personálna kontinuita politickej elity v Košiciach po Viedenskej arbitráži. In: Forum Historiae (2018) 1. sz. 129-140.
  6. Szeghy-Gayer Veronika: A szlovák-magyar-zsidó-cseh Kassa a 20. század első felében. Korall 68 (2017), 2. sz. 99-121.