Zahorán Csaba

Végzettség: történelem szak (ELTE BTK), 19. és 20. századi kelet-európai történelem PhD (ELTE BTK)

Kutatási terület: Erdély története a 19–21. században; nacionalizmusok és interetnikus kapcsolatok Közép- és Kelet-Európában; Trianon historiográfiája

Publikációk: mtmt

Kapcsolat: Zahoran.Csaba@uni-nke.hu

Intézeti kutatások: Birodalmak öröksége: a közép-európai város; Kérészállamok Köztes-Európában a 20–21. században; Interetnikus kapcsolatok és emlékezetpolitikák Közép- és Kelet-Európában

Zahorán Csaba az ELTE BTK történelem szakán végzett, 2016-ban itt védte meg PhD-disszertációját (a 19. és 20. századi kelet-európai történelem doktori program keretében). 2012–2015 között a Pozsonyi Magyar Intézetben dolgozott, 2016 óta az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa (Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport), a REGIO folyóirat szerkesztője. Kutatási területei Közép- és Kelet-Európa új- és legújabb kori története, magyar–szomszéd kapcsolatok, Románia története a 20–21. században, Trianon emlékezete.

Kiemelt publikációk:

  1. Borders of a Borderland: Experiencing Identity in Moldova Today (with Patakfalvi Czirják Ágnes). In: Abel, Polese; Oleksandra, Seliverstova; Emilia, Pawlusz; Jeremy, Morris (eds.): Informal Nationalism after Communism – The Everyday Construction of Post-Socialist Identities. London: I. B. Tauris, 2018.
  2. A román nemzet határai – régió és identitás Székelyföldön és a Moldovai Köztársaságban. (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 107–145.
  3. Trikolórok, farkasok és turulok földje. Magyar és román szimbolikus gyakorlatok Erdélyben 1989 után. Regio 2016/1.
  4. „A Székelyföld nem létezik!” A székelyföldi autonómia az 1989 utáni román politikai diskurzusban. In: Lagzi Gábor (szerk.): Közép-Európa a 21. század küszöbén – regionális identitás és civil társadalom. Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet, Veszprém, 2014. 65–96.  
  5. A trianoni labirintus. A Trianon-jelenség és okai a mai magyar közgondolkodásban. In: Szalai László (szerk.): A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2013.
  6. Románia magyar szíve. A Székelyföld képei a magyar és a román közbeszédben 1989 után. Pro Minoritate 2013/tavasz
  7. Az egyház visszatér. A Román Ortodox Egyház a székelyföldi magyar és román nemzetépítés diskurzusában 1989 után. Múltunk 2012/4.
  8. A nemzet őrei – az interetnikus kapcsolatok összehasonlító elemzése Révkomáromban (Szlovákia) és Sepsiszentgyörgyön (Románia). In: Slávka Otčenášová–Zahorán Csaba (szerk.): Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz/Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, 2012.
  9. A Trianon-jelenség pozsonyi tükörben. Válasz Roman Holec: Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej historiografii című cikkére. Történelmi Szemle LIII (2011) 4. sz.
  10. Rendszerváltás a Székelyföldön. A romániai rendszerváltás etnikai vetülete. In: Krausz Tamás–Mitrovits Miklós–Zahorán Csaba (szerk.): Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról. L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2010.