Küldetésnyilatkozat

KÖZÉP-EURÓPA KUTATÓINTÉZET

 

A Közép-Európa Intézet feladatköre: A közép-európai államok és nemzetek közös történelmi és kulturális örökségét, politikai és igazgatási hagyományait és jövőbeni együttműködési lehetőségeit, valamint Európa más államaihoz és eltérő hagyományaihoz való viszonyrendszerét vizsgáló, multidiszciplináris kutatásokat végző, illetve intézményközi képzéseket szervező kutatóintézet.

Mi a célunk?

Reneszánsza van annak a jelenségvilágnak, amit Közép-Európának nevezünk és ez az összehasonlító szemléletben értelmezett tudományos megismerés számára csakis üdvözlendő.

Közép-Európa a magyar államiság kezdete óta regionális és egyben mentális kerete is a magyar történelemnek, a magyar politikának, egyáltalán a magyar életnek. Magyarország ma is Közép-Európa egyik különleges fókuszpontja. Ki kell aknázni azokat a tapasztalatokat, amelyek az elmúlt száz év igen viharos történelmében ezt a régiót és benne a különböző országok történelmét formálták, és azonosítani kell a hasonlóságokat és különbségeket. Emellett vizsgálni kell azokat a jelenben is ható magatartásbeli, mentális, politikai és társadalmi mintázatokat, lélektani és gazdasági kondíciókat, amelyek a régiót Közép-Európává teszik.

Kutatásainkat elsősorban a Visegrádi Együttműködés országaira összpontosítjuk, de a közép-európai régióhoz soroljuk Horvátországot, Szlovéniát, s természetesen a német Közép-Európát is, így Ausztriát és bizonyos értelemben Bajorországot. Kelet felé sem zárjuk el a kapcsolatépítést. Nem kell különösebben indokolni, hogy a soknépű és sokvallású Erdély és a Partium révén miért soroljuk Romániát is a mai Közép-Európához. Ugyanígy a történelmi sorsközösség miatt, amit a kommunista elnyomás és a vele szembeni politikai és kulturális ellenállás félévszázados történelme teremtett meg, valamint a kisebb lélekszámú nemzetek mai erős érdekközössége okán is, érdeklődésünk körébe sorolhatjuk a balti nemzeteket is.

Törekvésünk tehát a tágabb értelemben vett Közép-Európa tudományos és közpolitikai think-tank-jeivel való együttműködés, közös, tudományos projektek, workshopok létrehozása, esetlegesen közös képzések beindítása. Tevékenységünk fókuszában olyan együttműködési hálózatok kialakítása áll, amelyek a térség országainak egymáshoz való viszonyát, együttes fellépéseinek történelmi kondícióit, az EU-val, az atlanti integrációval, és nem utolsósorban Kínával, valamint az ázsiai felemelkedő országokkal kapcsolatos régióbeli közpolitikai, gazdasági, biztonságpolitikai és kulturális tapasztalatok és elvárások konvergenciáját, illetve történetiségük által is meghatározott különbözőségeit elemzi.